Turun seudun kilpailukyvyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää kyetä kasvattamaan liiketoimintaa aloilla, joiden markkinat maailmanlaajuisesti ovat kasvussa. Materiaalien ja energian älykäs käyttö on näistä uusista liiketoiminta-alueista tärkein. Fokuksessa on Varsinais-Suomen alueen osaaminen, jota vahvistetaan sopivien yhteistyökumppaneiden panoksella. Osoitetaan porukalla vääräksi väite, että Varsinais-Suomi olisi pudonnut Helsingin, Tampereen tai Oulun seutujen kelkasta!

Yrittäjien ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yrityskehittämö sai alkunsa Turun alueen yrittäjien yhteydenotosta liittyen tavoitteeseen kehittää uudenlaista yritystoimintaa. Hankkeen tavoitteena on hakea ennakointitietoa ja ryhmän osaamista hyödyntäen uusia tapoja kestävään resurssiviisaaseen arvonluontiin. Aineettoman ja digitaalisen arvonluonnin sekä materiaalisen arvonluonnin yhdistelmien avulla on mahdollista tuottaa kokonaan uusia merkittäviä innovaatioita.

bastu-kuva

Mainokset