Hengitämmekö ytimen kautta?

Yksi loppukesän 2017 merkittävistä aiheista Turun suunnalla on ollut Keskustavisio 2050. Saadun vastaanoton perusteella voi sanoa, että se on yksi eniten keskustelua herättäneistä avauksia, mitä seutukehittämisessä on julkistettu vuosikymmeniin. Sen merkitystä eivät vähennä vision julkistamisviikon lopun surulliset tapahtumat keskustassa.

Vision tehtävänä on ollut ravistella käsitystämme siitä, miltä Turku keskustoineen, ympäristöineen ja saaristoineen voisi näyttää. Siinä halutaan osoittaa, että keskustan strateginen kehittäminen ei ole nakkikioskien tai bussipysäkkien paikkojen siirtelyä, vaan perusteltua arviointia siitä, millä keskusta saadaan eläväksi ja houkuttelevaksi ympäristöksi.

Keskustavisio on selkeä kannanotto kuudennen aallon arvojen ja -ekosysteemien rakentamisen puolesta. Globaalisti nyt kuluva vuosisata on kaupunkien aikaa. Ihmiset keskittyvät kaupunkialueille ympäri maailman. Lukuisat kaupungit kehittävät infrastruktuuriaan älykkääseen ja entistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Joustavat joukkoliikenneratkaisut, lisääntyvä sähköinen liikkuminen, lukuisat työn, tuotannon, kaupan, palveluiden ja kulttuurin muodot sekä ihmisvirrat sijoittuvat kaupunkien keskustoihin.

Näin tulee olemaan enenevässä määrin myös Turussa. Seudulla 2000-luvulla tapahtunut kaupan keskittyminen kehille on poikkeuksellista Pohjoismaisessa mittakaavassa tarkasteltuna. Suomen vanhimman kaupungin keskusta ansaitsee tulla nostetuksi takaisin siihen arvoon, joka sillä on ollut. Meidän on alettava opetella taas hengittämään ytimen, kaupungin keskustan kautta!

Hienoista kuvista edetään seuraavaksi käytäntöön. Vision esittämää kuvaa ei pidä ajatella valmiiksi yksityiskohtia myöten suunnitelluksi vaan tarkoitus on, että se luo edellytykset tulevaisuuden rakentamiselle ja osoittaa suunnan. Seuraavaksi tarvitaan paljon vuoropuhelua. On huolehdittava siitä, että kukin löytää itsensä suunnitelmasta mahdollisena osallistujana.

Keinot nykyistä monipuolisemman keskustan syntyyn löytyvät tasapainoisesta coctailista kauppaa, työtä, asumista ja kulttuuria. Vanhan keskustan renessanssi, yliopistokampuksen tiivis yhteys keskustaan, joen itäpuolen kulttuuriranta, torin uudelleen ajattelu, joukkoliikenteen terminaaliratkaisut, liikenneväylät, pysäköintipaikat sekä kohteiden yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi odottaa toteuttamistaan, joka on saanut poliittisilta puolueilta myönteisen vastaanoton.

Tästä eteenpäin asia on meidän käsissämme, kaupunkilaisten, sijoittajien, rakentajien, poliitikkojen, kulttuuri-ihmisten, sisällön tuottajien, sinun, minun ja kaupungissa vierailevien ja tänne asumaan asettuvien maailmankansalaisten. Käsi sydämelle, kun haluat kokea kulttuuri- tai ravintolaelämyksen, minne silloin todennäköisimmin suuntaat? Vastaus on, Turun keskustaan.

Markku ja Keijo

 

Mainokset